jesteś tutaj: mgr Marta Górska

mgr Marta GórskaW dniach 16-17 marca 2017 roku, w Warszawie, pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pracowni testów PTP oraz Księgarni Psyche odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, w której czynny udział wzięła mgr Marta Górska. Specjaliści wymieniali doświadczenia na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej (wyniki badań, standardy, strategie diagnostyczne, narzędzia), a także dzielili się problemami związanymi z diagnozą psychologiczną.

Mgr Marta Górska otworzyła sesję z zakresu Diagnozy Klinicznej poruszając temat kinezjofobii - lęku przed poruszaniem się i zarazem zaprezentowała autorskie narzędzie służące pomiarowi tego zjawiska. Narzędzie mgr Marty Górskiej powstało w wyniku dwuletniej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami po rozległych operacjach kręgosłupa i kolan. Wielu z nich zostało skierowanych przez lekarzy prowadzących lub fizjoteraputów, ponieważ stopień napięcia mięśni i lęk przed wystąpieniem bólu był na tyle silny, że utrudniał dalsze postępowanie lecznicze. Pomiar poziomu kinezjofobii ma na celu ukazanie podejmowanych sposobów myślenia pacjenta dotyczących doznań bólowych jak również uwidocznienie efektów tego typu interpretacji w zachowaniu pacjenta. Odbieranie doznań bólowych jako zagrażających może spowalniać, a nawet zahamować proces dochodzenia do zdrowia pacjentów pooperacyjnych co może nieść za sobą istotne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania. Jedną z nich jest wejście w stan chronicznego bólu. Tematyka poruszona przez mgr Martę Górską jest niespotykanym, ale jednocześnie niezwykle ważnym obszarem znajdującym swoje miejsce w podejściu nie tylko psychologicznym, ale i medycznym.
copyright by Lekmed 2013