dr Joanna Jaczewska-Bogacka

dr Joanna Jaczewska-Bogacka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, fizjoterapeutka.

Doktorat realizowała w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM. Tematem jej badań była analiza chodu oraz proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe u pacjentów po operacji stawu kolanowego. W badaniach udowodniła, że jej autorski program rehabilitacji skutecznie i szybko przywraca prawidłowy wzorzec chodu i sprawność stawu kolanowego po operacji.

Doświadczenie zdobywała podczas staży w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju i za granicą.

Prowadzi wykłady ze studentami fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest tłumaczem specjalistów z dziedziny rehabilitacji, neurologii i ortopedii w trakcie międzynarodowych szkoleń podyplomowych.

Rozwija swoją wiedzę regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą. Kilkanaście razy prezentowała wyniki własnych badań na konferencjach.

Kompetencje:

• Terapia manualna (tytuł Dyplomowanego Terapeuty Manualnego)
• Terapia PNF w neurologii i ortopedii (tytuł Międzynarodowego Terapeuty PNF)
• Medycyna ortopedyczna wg J. Cyriaxa (Certyfikowany terapeuta OMI Cyriax)
• Rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath
• Terapia manualna wg koncepcji Mulligana
• Medyczny trening funkcjonalny
• Analiza i terapia zaburzeń chodu
• Rehabilitacja zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego
• Kinesiology Taping

Przeczytaj więcej o stosowanych przez nas metodach fizjoterapii.

Wyróżnienia i nagrody zdobyte na kongresach naukowych:

• 10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students 2011 (nagroda specjalna)
• VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2010 (wyróżnienie)
• Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: Wiosna z Fizjoterapią 2010 (II miejsce)

Publikacje w czasopismach medycznych:

1. Jaczewska J i wsp. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
[ Jaczewska J et al. Sports activity of patients after total knee arthroplasty. Arthroscopy and Joint Surgery, 2011; 7(3-4): 38-49]

2. Jaczewska J et al. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153

3. Jaczewska J i wsp. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
[ Jaczewska J et al. Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction, . Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212 ]

4. Jaczewska J i wsp. Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi dysfunkcją układu przedsionkowego z wykorzystaniem komputerowej posturografii dynamicznej. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(2):9-15
[ Jaczewska J et al. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical rehabilitation, 2012; 16(2):9-15]

5. Jaczewska I i wsp. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2):
[ Jaczewska J at al. The role of ACL and TKA. Arthroscopy and Joint Surgery, 2012;8(1-2): ]

copyright by Lekmed 2013